PRIVACY POLICY

PRIVAATSUS- JA ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Russell Hobbs peab oma kasutajate privaatsust ja isikuandmete kaitset ning nende konfidentsiaalset käsitlemist väga oluliseks ning me järgime kõiki kehtivaid riiklikke ja Euroopa andmekaitse-eeskirju ja määruseid. 
Altpoolt leiate olulist teavet selle kohta, millist teavet ja isikuandmeid me kogume ja kuidas me seda käsitleme, sealhulgas millist teavet kogutakse, kuidas seda kasutatakse ja kellega jagatakse.1. Andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Nagu enamike veebilehtede puhul, võite külastada meie veebilehte avaldamata meile oma isiku või muid andmeid. Siiski me kogume teavet oma veebilehe kohta-külastuste arvu, veebilehel veedetud aega, vaadatuid lehekülgi ja salvestame andmeid mis puudutavad Teie brauserit, konkreetsemalt öeldes teie IP-aadressi ning Teie tarkvara ja riistvara atribuute. Seda teavet kasutatakse otsustamiseks ja analüüsimiseks, kuidas meie veebilehte kasutatakse ja kuidas me võiksime seda paremaks muuta.

Me salvestame ainult sellise teabe ja isikuandmed (edaspidi: "Andmed"), mille te meile vabatahtlikult edastate, näiteks veebitellimuse käigus, registeerimisel või meie kontaktvormi kaudu päringut saates - sellised andmed on eelkõige teie nimi, aadress ja e-posti aadress.

Kui Te kontakteerute meiega esimest korda, loome me oma andmebaasis Teie kasutaja profiili. Kõik täiendavad andmed, mida edastate hiljem, salvestatakse vastavalt selle profiili all.

Kui Te avalikustate teiste inimeste andmeid, näiteks abikaasa või töökaaslaste andmeid, eeldame, et Teil on selleks vastav luba.

Alla 18-aastased kasutajad ei tohi meie veebilehel avaldada mingeid andmeid või muud teavet ilma vanemate või seadusliku esindaja nõusolekuta.

Juhul kui teid andmete avalikustamise ajal teisiti ei teavitata, jääb selline teave meie käsutusse ning seda kasutatakse ainult teie päringute ja/või tellimuste ja/või muude teemade käsitlemisel, mis tulenevad meievahelistest kokkulepetest, näiteks toodete kohaletoimetamine ja nende eest tasumine ning tehnilise haldamise eesmärgid.

 

2. Andmete säilitamine

Me säilitame kõik andmed, mille te meile edastate, kuni te otsustate need tagasi võtta. Teil on õigus nõuda oma andmete osalist või täielikku kustutamist igal ajal. Teostame sellised päringud viivitamata. Olukordades, kus meil on seaduslik kohustus andmed säilitada, me ei kustuta andmeid, vaid blokeerime need.3. Õigus Andmete ligipääsuks

Te võite saada infot Andmete kohta mida me Teiega seose hoiame peale selleks kirjaliku taotluse esitamist.4. Meie e-kirja postiloendiga liitumine

Kui te liitute meie e-kirja postiloendiga, siis kasutame teie antud andmeid teie sõnaselgel nõusolekul teile e-uudiskirjade saatmiseks. Peate teatama oma e-posti aadressi ning ees-ja perekonnanime. Kogu muu teave on vabatahtlik ning aitab meil edastada teile kõige sobivamaid e-kirju. Uudiskirjad sisaldavad kehtivaid pakkumisi, uudiseid ja teavet meie toodete kohta.

Täiendame oma teenuseid pidevalt. See hõlmab saadetud e-uudiskirjade analüüsi, näiteks seda, kas antud e-posti aadressid on kehtivad, kas uudiskiri avati, milliseid uudiskirjas olevaid linke kasutati ja kas uudiskirjale reageeriti või anti tagasisidet.

Andmeid ei edastata kolmandatele pooltele. Võite e-uudiskirjast igal ajal loobuda ning see ei mõjuta teid kuidagi. E-uudiskirjast loobumiseks klõpsake uudiskirja lõpus olevale lingile ‘Loobun tellimisest’ või võtke meiega ühendust veebilehel oleva kontaktvormi kaudu või saatke meie klienditeenindusse e-kiri: info@eu.spectrumbrands.com.

 

5. Cookies 

Me kasutame küpsiseid, et muuta oma veebilehtede külastamine teile paremaks ning koguda ja säilitada andmeid turunduseesmärkidel ja teenuste täiustamiseks. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse teie veebisirvijasse veebiserverist ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale ning mis võimaldab kasutatavat veebisirvijat ära tunda. Meie kasutatavate küpsistega ei salvestata isikuteavet, vaid aidatakse kaasa varjunimega kasutajaprofiilide loomisele. Küpsised ei kahjusta teie süsteemi.

Küpsiste kasutamine on võimalik igal ajal keelata. Selleks tuleb muuta oma veebisirvija eelistusi.

Rohkem teavet meie küpsiste poliitika kohta leiate siit.

 

6. Andmete edasisaatmine kolmandatele pooltele

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele pooltele. Me ei müü teie andmeid, ei anna nende kasutusõigust ega vaheta neid, väljaarvatud juhul, kui andmete avalikustamist võidakse seadusega nõuda või allpool sõnaselgelt kirjeldatud juhtudel. Juhul kui meie alltöövõtjad või agentuurid teostavad teenust, mida te meilt soovinud olete, on neil kohustus käsitleda andmeid konfidentsiaalselt ning vastavalt seaduslikele eeskirjadele ainult kõnealuste teenuste osutamiseks. Lisaks on neil kohustus käsitleda teie andmeid vastavalt privaatsus- ja andmekaitsepoliitikale ning kehtivale seadusandlusele.7. Turvalisus

Me hoolime Teie Andmete turvalisusest ja kasutame kõiki tehnilisi ja korralduslikke võimalusi et hoida Teie Andmed kättesaamatuks kolmandate isikute poolt.

Andmeid säilitatakse serveril, mis vastab kõikidele ohutusstandartidele ning mis on kaitstud volitamata isikute juurdepääsu ja väärkasutamise eest.

Täiendava informatsiooni saamiseks, mis puudutab andmekaitset,  palun võtke meiega, kui vastutava ühikuga, ühendust:


VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany

Phone: +49 (0) 7961 – 83 77 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Detsember 2012