Jäätmekäitlus

1. juulist 2007 jõustus EL direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Direktiiv jõustus seadustamaks vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumist.

Miks on vanade elektriseadmete kogumine tähtis? 
Jäätmed võivad olla ohtlikud nii keskkonnale kui tervisele. Elektroonikat ega patareisid, kas taaslaetavaid või mitte, ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega ära visata. Peaksite need viima elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Elektroonikajäätmete eraldi kogumine ja ohutu ümbertöötlemine aitab kaitsta keskkonda ning inimeste tervist.

Kuhu ma saaksin ära tuua oma vanad elektroonikaseadmed?
Kogumispunktide kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmete kõrvaldamise teenistusega.